Om Thor

RWE bygger Thor, Danmarks største havvindmøllepark. Thor havvindmøllepark øger Danmarks andel af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder og bidrager til at reducere landets CO₂-udledning. Når Thor er i fuld drift i 2027, vil parken have kapacitet til at producere grøn strøm til mere end én million danske husstande. Thor Havvindmøllepark vil blive opført 22 kilometer ud for Thorsminde på den jyske vestkyst med en kapacitet på 1000 megawatt, bestående af 72 Siemens Gamesa SG 14-236 DD havvindmøller.

For at forbinde havvindmølleparken med det danske elnet, vil vi etablere to nye transformerstationer – én på havet og én på land.

Transformerstationen på havet er havvindmølleparkens nervecenter: dén elektricitet, som produceres af de enkelte turbiner, samles her og omdannes til spænding på transmissionsniveau. Den grønne elektricitet vil blive transporteret via eksportkabler til transformerstationen på land, kaldet Volder Søndervang, som ligger tæt på kysten og det tilstødende nettilslutningspunkt for den danske netoperatør Energinet.  

Fakta

1.000 MW

Maks kapacitet

15 MV

Turbine

72 WTG

antal turbiner

Monopæl

Fundamenttype

På havet & på land

Transformerstationer

På land

nettilslutning

28 meter

vanddybde (gennemsnit)

God

Jordforhold

25 km

Afstand til kysten

10.1 m/s

Vindhastighed (gennemsnit)

1 million

Husholdninger

100 % ejet af RWE

Ejer

Placering

Fordele

Planlagt kapacitet

Thor havvindmøllepark bliver Danmarks hidtil største havvindmøllepark med en planlagt kapacitet på 1000 MV (1GW).

×
Bidrag til lokalsamfundet

Det forventes, at Thor vil skabe betydelige økonomiske muligheder lokalt gennem tæt samarbejde med lokalsamfundet. Dette indebærer fordele fra både direkte og indirekte arbejdspladser samt øget lokal aktivitet.

×
Grøn elektricitet til danske hjem

Når Thor, efter planen, er fuldt operationel senest ved udgangen af 2027, vil havvindmølleparken være i stand til at producere nok grøn strøm til at forsyne mere end én million danske husstande. Dette svarer til mere end hver tredje husstand i Danmark.

×
Fremmer den grønne omstilling

Vindkraft er et vigtigt bidrag til produktionen af elektricitet fra vedvarende energikilder. Grøn energi, produceret af Thor, hjælper med at reducere CO2-emissioner og skabe en bæredygtig fremtid for verdens energiforsyning. Fra 2024 til 2030 vil RWE investere 55 milliarder euro på verdensplan i hav- og landvind, solenergi, batterier, fleksibel produktion og brintprojekter.

×

Om RWE i Danmark

RWE ser Danmark som et strategisk vækstmarked. Danmark har gunstige vindforhold og stærke ambitioner om udvikling af havvind. Verdens første havvindmølle blev opført i Danmark tilbage i 1991.

RWE har været i Danmark siden 2008 med havvindmølleparken Rødsand II, der ligger ca. 10 km syd for Rødby ved Lollands sydkyst. I sommeren 2022, åbnede vi et kontor i København og er siden vokset fra en håndfuld til næsten 100 medarbejdere. Vi har ligeledes åbnet et kontor i Thorsminde i forbindelse med valget af havnen som base for drift og vedligeholdelse af Thor havvindmøllepark.