Privatlivspolitik

I privatlivspolitikken for denne hjemmeside om havvindmølleparken Thor finder du svar på dine spørgsmål om databeskyttelse og behandlingen af dine personoplysninger.

Generelt
Tak for din interesse i vores virksomhed. Dit privatliv er vigtigt for os, og du skal altid føle dig tryg og sikker, når du besøger vores hjemmeside.

Derfor har vi iværksat både tekniske og organisationsmæssige tiltag, som skal sikre, at vi til enhver tid overholder den gældende lovgivning. Dette dokument beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi behandler dem, når du besøger vores hjemmeside og når du kontakter os.

I. Dataansvarlig
RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Tyskland
Tlf. +49(0)201-51790
Fax +49(0)201-51795005
E-mail RWE Aktiengesellschaft

er ansvarlig for det indhold og de tjenester, der gøres tilgængelige på denne hjemmeside, og er i henhold til databeskyttelsesreglerne derfor dataansvarlig for personoplysningerne.

II. Hvordan kontakter du databeskyttelsesrådgiveren?
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at skrive til:
RWE Aktiengesellschaft
Data Protection Officer
RWE Platz 6
45141 Essen
Tyskland
E-mail dataprotection@rwe.com

III. Besøg på hjemmesiden
I det følgende informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med besøg på hjemmesiden.

1. Hvilke af dine personoplysninger behandler vi?
Hver gang du besøger vores hjemmeside, indsamler vores system automatisk data og oplysninger fra styresystemet i den enhed, som du benytter til at få adgang. Ud over ikke-personlige oplysninger (fx domænenavnet på den hjemmeside, du kom fra, de hjemmesider du har besøgt på vores domæne, navnene på de filer, du har tilgået (inklusive den dato og det klokkeslæt, hvor du har hentet dem), navnet på din internetudbyder og eventuelt din enheds styresystem og browser, værtsnavnet på den enhed, du har benyttet til at få adgang, sprogindstillinger) bliver din IP-adresse også logget. Disse oplysninger udgør logfilerne.

2. Hvor hentes oplysningerne fra?
Oplysningerne indsamles fra dig ved automatisk at blive overført fra din enhed til vores system.

3. Med hvilke formål behandler vi dine oplysninger og på hvilket retsgrundlag?
Oplysningerne indsamles i første omgang så hjemmesiden kan fungere.

Derudover gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager logfilerne, navnlig for at kunne identificere og afværge angreb på vores hjemmeside, til statistiske formål og for at optimere vores internettilstedeværelse. I disse tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i at sikre de formål, der er beskrevet herover. Logfilerne pseudonymiseres og vil derfor kun i sammenhæng med anden information kunne henføres til dig som person.

4. Hvem bliver dine oplysninger videregivet til?
I visse tilfælde kan oplysningerne blive videregivet til andre virksomheder i vores koncern. Derudover benytter vi eksterne tjenesteudbydere, som i visse tilfælde modtager personoplysninger i forbindelse med, at de udfører deres tjenester. I disse tilfælde sikrer vi, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i de gældende databeskyttelsesregler.

Vi har som princip, at vi ikke videregiver dine oplysninger til andre tredjeparter, medmindre det er påkrævet af juridiske årsager eller på grund af myndighedskrav.

5. Hvor længe bliver dine oplysninger opbevaret?
Vi opbevarer oplysningerne i en periode på 30 dage.

6. Er du forpligtet til at udlevere dine oplysninger?
Der findes ingen juridiske eller kontraktlig forpligtelse til at udlevere oplysningerne. Hvis du vælger at undlade at udlevere oplysningerne, kan du dog ikke anvende hjemmesiden i dens fulde omfang.

IV. Webanalyse og weboptimering ved hjælp af cookies
Vi benytter cookies på vores hjemmeside. Cookies er tekstfiler, som indeholder en karakteristisk streng af tegn og gør det muligt at identificere den unikke enhed. Browseren gemmer dem eller placerer dem på din enhed, når du får adgang til hjemmesiden. Når du går ind på hjemmesiden igen, kan enhedens system identificeres, så visse informationer overføres automatisk.

De cookies/tjenester, der anvendes på vores hjemmeside, opfylder forskellige funktioner. Vi kategoriserer dem på følgende måde:

  • Nødvendige 
  • Analytiske 

1. Hvilke af dine personoplysninger behandler vi?
Vi indsamler forskellige personoplysninger afhængigt af den enkelte cookie/tjeneste. Du kan se en liste over de pågældende oplysninger i hvert enkelt tilfælde her.

2. Hvor hentes oplysningerne fra?
Alle oplysninger, som vi indsamler i form af cookies, kommer fra dig.

3. Med hvilke formål behandler vi dine oplysninger og på hvilket retsgrundlag?
Vi har forskellige formål afhængigt af den enkelte cookie/tjeneste. Første gang du går ind på vores hjemmeside, bliver du bedt om at vælge, hvilke cookies/tjenester du ønsker at tillade. Her får du mulighed for at se og tilpasse dine valg.

a. Nødvendige
Nødvendige cookies/tjenester er en forudsætning for den tekniske drift af vores hjemmeside og for at sikre dets stabilitet. Når du går ind på vores hjemmeside, vises et banner med information om brugen af cookies/tjenester, som henviser dig til disse databeskyttelsesoplysninger. De oplysninger, der indsamles fra dig på denne måde, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske tiltag og gemmes ikke sammen med dine øvrige personoplysninger. Derfor kan vi heller ikke henføre oplysningerne til dig som person.

Den behandling af dine oplysninger, der er beskrevet herover, er nødvendig for at værne om vores legitime interesser og er berettiget, eftersom interesseafvejningen er i vores favør. Nogle funktioner på vores hjemmeside fungerer ikke uden disse cookies/tjenester. Det er vigtigt, at din browser kan genkendes, når du går videre til en anden hjemmeside. Vi har også en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på den måde, som er beskrevet herover, dvs. til at formidle relevante informationer om vores hensigter og forretningsaktiviteter ved at drive vores egne hjemmesider efter hensigten. Selvom du har en berettiget interesse i ikke at få ovennævnte oplysninger behandlet til dette formål, er den ikke mere tungtvejende end vores legitime interesse, eftersom vi bruger disse oplysninger på en passende måde og i overensstemmelse med det anførte formål, og derudover har du en interesse i at kunne nyde godt af en kundevenlig adgang til vores hjemmeside.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger med udgangspunkt i en interesseafvejning, hvis din specifikke situation giver grund til indsigelse. Du kan læse mere om dette i afsnittet om indsigelser.

b. Analytiske
På vores hjemmeside benytter vi også cookies, som gør os i stand til at analysere vores brugeres browseradfærd. Analytiske cookies/tjenester hjælper os med at analysere hjemmesiden og på den måde måle og forbedre vores websiders præstationer. Vi bruger cookies til såkaldt ”audience reach measurement”. Dette anvendes til at skabe statistiske profiler, som ikke kan spores tilbage til individuelle brugere, men kun til grupper. Vi kan analysere besøger- og klikadfærd samt de demografiske karakteristika for brugerne af hjemmesiden. Se listen med cookies/tjenester her for at læse mere om de analytiske cookies/tjenester, vi anvender, og få mulighed for at fravælge alle eller specifikke cookies/tjenester. De oplysninger, der indsamles om dig på denne måde, pseudonymiseres for at sikre, at de ikke længere kan henføres til dig. Oplysningerne opbevares ikke sammen med dine andre personoplysninger, som vi indsamler.

Når du besøger vores hjemmeside, vises et banner med information om vores brug af cookies/tjenester, som henviser dig til disse databeskyttelsesoplysninger og beder om dit samtykke til behandling af de personoplysninger, der indsamles på denne måde. Dit samtykke udgør retsgrundlaget for, at vi kan behandle dine personoplysninger til analytiske formål ved hjælp af cookies/tjenester. Du får også information om, hvordan du i dine browserindstillinger kan fravælge opbevaring af cookies.

Du har ret til når som helst at trække dette samtykke tilbage med fremadrettet virkning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke retmæssigheden af den behandling, der er foregået baseret på dit samtykke, inden du trak det tilbage. Den nemmeste måde at trække dit samtykke tilbage på er at vælge den relevante fravalgs-cookie i vores liste med cookies/tjenester, som du finder her.

4. Hvem bliver dine oplysninger videregivet til?
I visse tilfælde kan oplysningerne blive videregivet til andre virksomheder i koncernen. Derudover vil de tredjepartsvirksomheder, der udbyder den respektive cookie/tjeneste, modtage dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at behandle oplysningerne på vores vegne. 

5. Hvor længe bliver dine oplysninger opbevaret?
Vi benytter to typer cookies: permanente cookies og sessionscookies. En permanent cookie er aktiv i længere tid end din aktuelle session og bliver liggende på din browser, indtil den udløber, eller du sletter den. Sessionscookies opbevares kun, så længe din session varer (hvilket som regel er det aktuelle besøg på en hjemmeside eller en browsersession). Tredjeparter, såsom vores kunder, partnere og serviceudbydere, benytter eventuelt også cookies i forbindelse med vores tjenester. Denne liste indeholder detaljeret information om opbevaringen af dine personoplysninger i forbindelse med hver af de valgte cookies/tjenester.

6. Er du forpligtet til at udlevere dine oplysninger?
Der findes ingen forpligtelse til at udlevere oplysningerne. Nødvendige cookies/tjenester er dog en forudsætning for, at hjemmesiden kan fungere korrekt.

7. Dine rettigheder vedrørende cookies/tjenester 
Ud over de rettigheder, der er beskrevet i afsnit X, har du ret til:

  • på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod brugen af nødvendige cookies/tjenester.
  • at trække dit samtykke til vores brug af analytiske cookies/tjenester tilbage her.

V. Kontaktformular – Når du skriver til os
På vores hjemmesiden har du mulighed for at kontakte os via en formular. Herunder forklarer vi, hvordan vi behandler dine oplysninger i forbindelse med dette.

1. Hvilke af dine personoplysninger behandler vi? 
Vi behandler de oplysninger, du udleverer, i deres respektive form. Det drejer sig om: 

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

Derudover kan du udlevere yderligere oplysninger i form af fritekst.

2. Hvor hentes oplysningerne fra?
Du indtaster selv oplysningerne i formularen.

3. Med hvilke formål behandler vi dine oplysninger og på hvilket retsgrundlag?
Vi skal bruge oplysningerne for at kunne vide, hvem der har kontaktet os, og for at kunne besvare henvendelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke, som du giver ved at sende henvendelsen. 

4. Hvem bliver dine oplysninger videregivet til?
Vi overdrager dine oplysninger til den virksomhed i koncernen, som din henvendelse vedrører. Derudover benytter vi i visse tilfælde servicepartnere, som også får adgang til dine oplysninger. 

5. Hvor længe bliver dine oplysninger opbevaret?
Oplysningerne opbevares, så længe det er nødvendigt for at besvare din henvendelse. Derudover opbevares dine oplysninger så længe, som loven kræver det. 

6. Er du forpligtet til at udlevere dine oplysninger? 
Du har ingen forpligtelse til at udlevere oplysningerne. Uden oplysningerne er vi dog ikke i stand til at besvare din henvendelse.

7. Retten til at trække dit samtykke tilbage
Inden for omfanget af brugen af kontaktformularen har du de rettigheder, der er beskrevet i afsnit X.

VI. Tjeneste til håndtering af samtykke
Til håndtering af samtykke bruger vi tjenesten Usercentrics fra Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Tyskland (Usercentrics). Denne tjeneste gør os i stand til at indhente og håndtere hjemmesidebrugernes samtykke til behandling af personoplysninger. Behandlingen er nødvendig for fuldførelsen af den juridiske forpligtelse, som vi er underlagt. Følgende oplysninger behandles til dette formål:

Dato og tidspunkt for adgang, oplysninger om browseren, oplysninger om enheden, geografisk placering, cookieindstillinger, den besøgte sides URL.

Usercentrics modtager dine personoplysninger og fungerer som databehandler for os.

Behandlingen finder sted i EU. Hvis du vil have yderligere information om indsigelse og fravalg i forhold til Usercentrics, bedes du gå ind på: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Oplysningerne slettes efter 3 år.

VII. Links til andre hjemmesider

RWE’s hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Ved at gøre vores hjemmesider tilgængelige er vi udelukkende ansvarlige for indholdet i vores egen internettilstedeværelse. Der skal skelnes mellem vores eget indhold og andre udbyderes indhold, som vi hverken kan drages til ansvar for eller anser  som vores eget. Vi har ingen indflydelse på, om de udbydere af hjemmesider, som er forbundet til vores hjemmeside, overholder de gældende databeskyttelsesregler.

Disse databeskyttelsesoplysninger gælder derfor ikke for andre leverandørers hjemmesider, heller ikke selvom du får adgang til dem via vores hjemmeside. Du bør derfor være opmærksom på andre udbyderes databeskyttelsesregler. Hvis du bemærker en relevant overtrædelse, sætter vi pris på, at du informerer os om den. I så fald vil vi undersøge sagen og om nødvendigt fjerne linket.

VIII. Bliver der foretaget automatiske afgørelser såsom profilering?
Nej, der bliver ikke foretaget automatiske afgørelser såsom profilering.

IX. Bliver de oplysninger, I opbevarer, overført til lande uden for EU (såkaldte tredjelande)?
Nej, dine oplysninger bliver ikke overført til tredjelande.

X. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger?

1. Indsigtsret
Du kan bede os som dataansvarlig om at bekræfte, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig. 
Du har også ret til at få oplyst, om dine personoplysninger bliver overført til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du bede om at få information om de tilstrækkelige garantier, der er etableret i forbindelse med overførslen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til at bede den dataansvarlige om at berigtige eller tilføje oplysninger, hvis dine behandlede personoplysninger er forkerte eller ufuldstændige. Den dataansvarlige skal foretage berigtigelsen med det samme.

3. Ret til begrænsning af behandling
I henhold til den gældende lovgivning kan du anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

4. Ret til sletning
Du kan anmode den dataansvarlige om at slette de personoplysninger, der vedrører dig, hvorefter den dataansvarlige omgående skal slette sådanne oplysninger, medmindre der foreligger en lovgivningsmæssig undtagelse. 

5. Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har udleveret til den dataansvarlige, og som behandles på baggrund af dit samtykke eller en aftale, der er indgået med dig, i et struktureret standardformat, der kan læses af maskiner. 
Når du udøver denne ret, har du også ret til at anmode om, at de personoplysninger, der vedrører dig, bliver overført direkte fra én dataansvarlig til en anden i det omfang, som det er teknisk muligt. Andre personers rettigheder og frihedsrettigheder må ikke blive påvirket af dette.

6. Ret til at trække dit samtykke tilbage
Du har når som helst ret til at trække dit samtykke i forbindelse med databeskyttelsesmeddelelsen tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ingen indflydelse på retmæssigheden af den behandling, der er foretaget på baggrund af dit samtykke, inden du trak det tilbage. I dette tilfælde vil alle personoplysninger, der opbevares på baggrund af dit samtykke, blive slettet, medmindre lovgivningen indeholder et andet retsgrundlag for yderligere opbevaring.

7. Ret til indsigelse

Du har når som helst og med udgangspunkt i din specifikke situation ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger vedrørende dig, som foretages med det formål at varetage den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, eller som er nødvendig for udførelsen af en opgave af offentlig interesse eller en officiel myndighedsopgave. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Hvis du gør indsigelse, standser vi behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise et relevant retsgrundlag for yderligere behandling, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.

Hvis de personoplysninger, der vedrører dig, bliver behandlet med henblik på direkte markedsføring, har du ret til når som helst at gøre indsigelse, hvilket også gælder profilering, hvis den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du vælger at gøre indsigelse, vil de personoplysninger, der vedrører dig, ikke længere blive behandlet til disse formål.

8. Sådan udøver du dine rettigheder
Hvis du vil udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os via kontaktoplysningerne i afsnit I eller II.

9. Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder de relevante databeskyttelsesregler.

For at gøre det nemmere for dig at udøve dine rettigheder har vi indsat kontaktoplysningerne til vores kompetente tilsynsmyndighed herunder:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia
PO Box 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tyskland
Tlf.: +49 211 38424 0
Fax: +49 211 38424 10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 Du kan se en oversigt over tilsynsmyndighederne for databeskyttelse og deres respektive kontaktoplysninger på følgende hjemmeside, som tilhører Det Europæiske Databeskyttelsesråd.