RWE underskriver nettilslutningsaftale
med Energinet om Danmarks største havvindmøllepark

RWE Renewables GmbH

  • Energinet skal bygge to nye transformerstationer; kablerne vil blive nedgravet
  • Grøn strøm til mere end en million danske husstande

Essen, 7 april 2022

RWE har indgået en nettilslutningsaftale med Energinet om Thor Havvindmøllepark. Aftalen regulerer det tekniske set-up, strømkvaliteten og samarbejdet mellem RWE og Energinet i tilslutningspunktet i Volder Mark.

Med en planlagt kapacitet på omkring 1.000 megawatt bliver Thor Havvindmøllepark Danmarks hidtil største. Vindmølleparken skal bygges ud for den danske vestkyst cirka 22 kilometer fra Thorsminde havn.

Energinet etablerer en ny 220 kV station i forbindelse med 220/400 kV transformering ved den eksisterende 400 kV station i Idumlund, og derfra skal der etableres 28 kilometer kabler i jorden frem til den nye 220 kV station, som etableres i Volder Mark ca. 4 km fra kysten. Vindmølleparkens producerede effekt leveres til elnettet i Volder Mark.

Når Thor Havvindmøllepark er i fuld produktion senest i 2027, vil den være i stand til at producere nok grøn strøm til at dække mere end en million danske husstandes forbrug.

Som noget nyt inden for havvindmøller i Danmark vil RWE som bygherre bygge og betale hele det elektriske offshore-højspændingssystem frem til tilslutningspunktet og ligeledes betale for tilslutningen til transmissionsnettet på land. Dette reguleres af en koncessionsaftale, der blev underskrevet med Energistyrelsen i januar.

RWE er en førende global aktør inden for vedvarende energi og nummer 2 på verdensplan inden for havvind. Thor-projektet vil bidrage til at understøtte virksomhedens mål om at tredoble sin globale havvindkapacitet fra 2,4 til 8 gigawatt i 2030. RWE er allerede involveret i den danske Rødsand 2 havvindmøllepark, som ligger syd for den danske ø Lolland, cirka 10 kilometer sydøst for Rødbyhavn. Vindmølleparken har en installeret kapacitet på 207 MW (RWE-ejerandel: 20 %) og har været i drift siden 2010.

Du kan downloade pressemeddelelsen her.

Yderligere pressemeddelelser

RWE indgår koncessionsaftale
om opførelse af Danmarks hidtil største havvindmøllepark

Essen, 25. januar 2022

Succes med offshore-auktion:
RWE sikrer koncession til 1.000 MW vindmøllepark ud for den danske vestkyst

Essen, 1. december 2021