RWE starter jordbundsundersøgelser
for Danmarks største havvindmøllepark

RWE Renewables GmbH

  • Geotekniske data vil levere informationer til design, fremstilling og installation af fundamenterne samt inter-array-kabler og eksportkabler
  • Der vil blive anvendt tre geologiske forskningsfartøjer
  • Thor skal levere grøn strøm til mere end en million danske husstande

Essen, 6 juli 2022

RWE starter jordbundsundersøgelser ud for den danske vestkyst. Op til tre forskningsfartøjer vil indhente geotekniske data fra havbunden cirka 22 kilometer fra Thorsminde Havn. De indsamlede data er vigtige for fremstilling og installation af hovedkomponenterne i RWE's Thor Havvindmøllepark.

Det geologiske forskningsfartøj Fugro Scout har allerede påbegyndt geotekniske boringer og test på vindmølleplaceringerne. De indhentede oplysninger skal verificere eksisterende data og give yderligere geotekniske parametre, der bidrager til et detaljeret design og optimering af fundamenterne for transformerstationen og havvindmøllerne. To yderligere specialiserede fartøjer fra Fugro vil støtte undersøgelsen fra midten af juli og fremefter. Fartøjet Normand Mermaid vil indhente nøgleparametre for jordens adfærd under havvindmøllernes driftsområde. Fartøjet Energy Scout vil indhente nøgledata, der skal muliggøre design, installation og beskyttelse af inter-array-kabler og hovedeksportkablet, som forbinder transformatorstationen til havs med nettet til lands. Der vil blive udført termiske ledningsevnetests for at vurdere jordens termiske egenskaber i og omkring dette udviklingsområde.

Med en planlagt kapacitet på 1.000 megawatt (MW) bliver Thor Danmarks hidtil største havvindmøllepark. Når Thor er fuldt operationel, hvilket efter planen skal være senest i 2027, vil den være i stand til at producere nok grøn strøm til at forsyne det, der svarer til mere end én million danske husstande.

RWE er en førende global aktør inden for vedvarende energi og nummer 2 på verdensplan inden for havvind. Thor-projektet vil bidrage til at understøtte virksomhedens mål om at vækste sin globale havvindkapacitet fra de nuværende 3 gigawatt til 8 gigawatt i 2030. RWE er allerede involveret i den danske Rødsand 2 havvindmøllepark, som ligger syd for den danske ø Lolland, cirka 10 kilometer sydøst for Rødbyhavn. Vindmølleparken har en kapacitet på 207 MW (RWE-andel: 20 %) og har været i drift siden 2010.

Billeder af RWE's havvindmølleparker kan findes i mediebiblioteket.

Du kan downloade pressemeddelelsen her.

Yderligere pressemeddelelser

RWE vælger Thorsminde Havn
som drifts- og vedligeholdelsesbase for Danmarks største havvindmøllepark

Essen, 20. april 2022

RWE underskriver nettilslutningsaftale
med Energinet om Danmarks største havvindmøllepark

Essen, 7. april 2022

RWE indgår koncessionsaftale
om opførelse af Danmarks hidtil største havvindmøllepark

Essen, 25. januar 2022