RWE vælger foretrukne leverandører
til Danmarks største havvindmøllepark

RWE Renewables GmbH

  • Siemens Energy bliver hovedleverandør til transformerstationen på land og HSM Offshore Energy til transformerstationen på havet
  • Aftaler omkring det indledende arbejde er nu indgået med begge leverandører
  • Thor skal levere grøn strøm til mere end en million danske husstande

København, 14. oktober 2022

Pia Lanken, CEO RWE Renewables Denmark: “Med valget af foretrukne leverandører til de vigtige dele af transmissionssystemet har vi nået den næste milepæl i udviklingen af Thor-havvindmølleparken, som vil bidrage massivt til Danmarks ambitiøse klimamål. Med henblik på at implementerer dette havvindmølleprojekt gør vi brug af vores 20 års erfaring inden for havvind, og i tæt samarbejde med erfarne internationale og lokale leverandører. RWE vil i stor udstrækning bygge og drive Thor projektet i samarbejde med danske virksomheder både som hoved leverandører og indirekte som underleverandører.”

RWE gør yderligere fremskridt i processen med udbygningen af Thor havvindmøllepark ved at udvælge to foretrukne leverandører til vigtige dele af det elektriske transmissionssystem og har nu indgået aftale om at igangsætte det indledende arbejde. Siemens Energy bliver den foretrukne leverandør hvad angår design, leveringn af hovedkomponenter og opbygning af højspændingsstationen på land. Arbejdet vil blive ledet af virksomhedens Offshore Center of Competence i Ballerup. HSM Offshore Energy er ligeledes valgt som foretrukken leverandør til design, konstruktion, installation og idriftsættelse af offshore-transformatorstationen og dens fundament.

RWE bygger Thor-havvindmølleparken ud for den danske vestkyst – cirka 22 kilometer fra Thorsminde. Med en planlagt kapacitet på 1.000 megawatt (MW) bliver Thor Danmarks hidtil største havvindmøllepark. RWE vil bygge to nye transformerstationer for at forbinde vindmølleparken med det danske net – én på havet og én på land. Transformatorstationen på havet er vindmølleparkens ”hjerte”: her opsamles elektriciteten produceret af de enkelte vindmøller og omdannes til transmissionsspænding. Den grønne strøm vil blive transporteret til den nybyggede landbaserede transformerstation i Volder Mark, som ligger tæt på kysten og den tilstødende nettilslutning til den danske netoperatør Energinet, gennem eksportkabler. En aftale om nettilslutning for Thor blev allerede underskrevet mellem RWE og Energinet i foråret 2022.

RWE har købt grunden i Lemvig kommune, hvor den landbaserede transformerstation skal ligge, og har udført undersøgelser omkring jordforhold og arkæologi. Siemens Energy vil påbegynde designarbejde, efterfulgt af indkøb af hovedudstyr og forberede ansøgninger om byggetilladelse. Det forventes, at anlægsarbejdet kan sættes i gang på stedet i foråret 2023. Siemens Energy planlægger at udføre anlægsarbejdet sammen med MT Højgaard Danmark, en af Danmarks førende virksomheder inden for store bygge- og infrastrukturprojekter.

Den globale virksomhed HSM Offshore Energy har sammen med sin ingeniørunderleverandør Iv-Offshore & Energy allerede leveret adskillige offshore-transformerstationer til Energinet i den danske del af Nordsøen. Ud fra deres erfaring og tekniske knowhow har de skabt et yderst effektivt design til RWEs Thor-transformerstation og dens fundament. Dette reducerer såvel mængder af stål og brugen ag energi under fremstillingen – den nødvendige stål bliver produceret i Europa. Installationen af jacketfundamentet på en vanddybde på ca. 27 meter og selve installationen af transformerstationen forventes at finde sted i 2025 – efterfulgt af idriftsættelse og test af offshore-transformerstationen i 2026.

Thor havvindmøllepark vil øge Danmarks andel af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder og bidrage til at reducere Danmarks CO2-udledning i overensstemmelse med Klimaloven og EU’s Green Deal. Når RWE’ Thor havvindemøllepark er fuldt operationel, hvilket efter planen finder sted senest i 2027, vil den være i stand til at producere nok grøn strøm til at forsyne det, der svarer til forbruget i mere end én million danske husstande.

Med henblik på at drive og vedligeholde vindmølleparken vil RWE etablere en servicebase på Thorsminde havn. RWE har til hensigt at bidrage til den lokale økonomi og lokalsamfundet ved at skabe op til 60 arbejdspladser på lang sigt. Dette omfatter teknikere, ingeniører, søfartspersonale samt besætning til servicefartøjerne. Det forventes, at den nye servicestation vil være fuldt operationel fra 2026 og frem. RWE planlægger at drive Thor havvindmøllepark i mindst 30 år fra Thorsminde havn.

RWE er en førende global aktør inden for vedvarende energi og nummer 2 på verdensplan inden for havvind. Thor-projektet vil bidrage til at understøtte virksomhedens mål om at vækste sin globale havvindkapacitet fra 3 gigawatt i dag til 8 gigawatt i 2030. RWE er allerede involveret med en ejerandel på 20 % i den danske Rødsand 2 havvindmøllepark, som ligger syd for Lolland, cirka 10 kilometer sydøst for Rødbyhavn. Vindmølleparken har en kapacitet på 207 MW og har været i drift siden 2010.

Billedmateriale til pressebrug findes hos RWE Media Centre.

Du kan downloade pressemeddelelsen her.

Yderligere pressemeddelelser

RWE starter jordbundsundersøgelser
for Danmarks største havvindmøllepark

Essen, 6. juli 2022

RWE vælger Thorsminde Havn
som drifts- og vedligeholdelsesbase for Danmarks største havvindmøllepark

Essen, 20. april 2022

RWE underskriver nettilslutningsaftale
med Energinet om Danmarks største havvindmøllepark

Essen, 7. april 2022