RWE vælger Siemens Gamesa som foretrukken
leverandør til 1.000-megawatt havvindmøllepark i Danmark

RWE Renewables

  • Danmarks største havvindmøllepark skrider fremad: 72 x Siemens Gamesa 14-236 DD
  • havvindmøller bliver planmæssigt installeret i starten af 2026
  • Installationen af møllerne bliver efter planen udført fra Esbjerg Havn
  • Der forventes bidrag fra den lokale danske forsyningskæde
  • RWE planlægger at skabe op mod 60 permanente lokale arbejdspladser i Thorsminde
  • Thor forventes at have kapacitet til at forsyne mere end én million danske husstande med grøn elektricitet

København, 12. januar 2023

RWE gør yderligere fremskridt med etableringen af Danmarks hidtil største havvindmøllepark ved at underskrive en foretrukken leverandøraftale med Siemens Gamesa. 72 enheder af Siemens Gamesas flagskib SG 14-236 DD havvindmølle skal efter planen installeres på RWE's Thor-projekt på 1.000 megawatt (MW). Derudover er der indgået en servicekontrakt for vindmøllerne. Alle leverancer er betinget af RWE's endelige investeringsbeslutning. Repræsentanter fra direktionen fra hhv. RWE og Siemens Gamesa mødtes i går på Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller i Østerild for at fejre underskrivelsen. Mødet fandt sted kun få meter fra Siemens Gamesas SG 14-236 DD-prototype, hvor man markerede øjeblikket med deres forøgede engagement i at levere grøn energi i Danmark.

Sven Utermöhlen, CEO for RWE Offshore Wind: ”Med Thor vil vi yde et massivt bidrag til Danmarks ambitiøse klimamål. For at gennemføre dette havmølleprojekt er vi afhængige af vores 20 års erfaring inden for havvind samt af erfarne leverandører som Siemens Gamesa, der er forpligtet til at arbejde hånd i hånd med virksomheder i den danske forsyningskæde og den lokale arbejdsstyrke. I RWE ønsker vi at være en af de centrale aktører for udviklingen af grøn energi i Danmark.”

Marc Becker, administrerende direktør for Siemens Gamesas havvindmølleforretning: ”Vi er glade for endnu en gang at samarbejde med RWE og er særligt begejstrede for underskrivelsen af den foretrukne leverandøraftale for Thor-projektet. Vores partnerskab omfatter allerede 12 projekter i både drift og udvikling med en samlet kapacitet på over 5,1 gigawatt i flere lande. Mødet i Danmark i dag understreger vores engagement i Danmark og i de fordele, vi alle får ud af testcenter Østerild. Statslig opbakning til alle dele af vindindustrien - fra projekter til støtteordninger til forsknings - og udviklingscentre som dette - er afgørende for vores fremtidige succes.”

RWE vil opføre Thor-havvindmølleparken i Nordsøen, cirka 22 kilometer fra Thorsminde på den jyske vestkyst. Installationen af turbinerne til havs forventes at begynde i 2026. Installationsarbejdet planlægges udført fra Esbjerg Havn. Både RWE og Siemens Gamesa har til hensigt at udnytte den kvalificerede lokale arbejdsstyrke under opførelsen og idriftsættelsen af projektet både på havnen og til havs.

Når det kommer til drift og vedligeholdelse af Thor, vil RWE oprette en servicebase på havnen i Thorsminde. RWE har til hensigt at bidrage til den lokale økonomi og lokalsamfundet ved at skabe op til 60 permanente arbejdspladser. Dette omfatter teknikere, ingeniører, maritimt personale samt besætning til servicefartøjerne. Det forventes, at den nye servicestation vil være fuldt operationel fra 2026 og frem. RWE planlægger at supportere Thor vindmøllepark fra havnen i Thorsminde i mindst 30 år.

Med en planlagt kapacitet på 1.000 MW vil Thor havvindmøllepark øge Danmarks andel af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder og bidrage til at reducere landets CO2-udledninger i overensstemmelse med den EU's Green Deal. Når parken er fuldt operationel, hvilket efter planen skal ske senest ved udgangen af 2027, vil Thor producere nok grøn elektricitet til at forsyne mere end én million danske husstande.

RWE er en førende global spiller inden for vedvarende energi. Globalt investerer RWE mere end 50 milliarder euro brutto mod 2030 med det formål at vækste sin grønne kerneforretning. Som en del af dette er Thor-projektet med til at understøtte virksomhedens mål om at øge sin globale havvindkapacitet fra 3 til 8 gigawatt inden 2030. Siden 2010 har RWE færdiggjort og drevet den danske havvindmøllepark Rødsand 2, som ligger syd for Lolland.

Allerede tidligere i år underskrev RWE en fortrukken leverandøraftale for understationerne til land- og havvind.

Generel information om SG 14-236 havvindmøllen: SG 14-236 DD er Siemens Gamesas flagskib inden for havvindmøller. Den har en kapacitet på næsten 15 MW, en rotor med en diameter på 236 meter og et imponerende 43.500 m2 stort slagfladeareal. Dette gør det muligt for SG 14-236 DD at give en stigning på mere end 30 % i den årlige energiproduktion i forhold til sin forgænger. Den er udstyret med Siemens Gamesas patenterede IntegralBlades, der hver måler 115 meter i længden.

Billedmateriale til mediebrug er tilgængeligt ved mediebiblioteket (credit: Siemens Gamesa).

Du kan downloade pressemeddelelsen her.

Yderligere pressemeddelelser

RWE vælger foretrukne leverandører
til Danmarks største havvindmøllepark

København, 14. oktober 2022 

RWE starter jordbundsundersøgelser
for Danmarks største havvindmøllepark

Essen, 6. juli 2022

RWE vælger Thorsminde Havn
som drifts- og vedligeholdelsesbase for Danmarks største havvindmøllepark

Essen, 20. april 2022