RWE sikrer aftaler på alle hovedkomponenter
til Thor Havvindmøllepark på 1.000 megawatt

RWE Offshore Wind GmbH

  • Aftaler er underskrevet for turbiner, fundamenter, eksport og inter-array kabler samt for transformerstationen på land og på havet
  • Lokale danske virksomheder er involveret
  • Thor kommer til at levere grøn strøm til mere end én million danske husstande
 

København, den 25. april 2023

Der bliver i øjeblikket gjort fremskridt på Danmarks hidtil største havvindmøllepark, Thor. RWE har valgt foretrukne leverandører til alle hovedkomponenter til vindmølleparken. Med en planlagt kapacitet på mere end 1.000 megawatt vil Thor blive opført i den danske Nordsø, cirka 22 kilometer fra Thorsminde på den jyske vestkyst. Når Thor er i fuld drift, hvilket er planlagt senest ved udgangen af 2027, vil den være i stand til at producere nok grøn elektricitet til at forsyne, hvad der svarer til mere end én million danske husstande.

Sven Utermöhlen, CEO RWE Offshore Wind: "Med Thor vil vi yde et massivt bidrag til Danmarks ambitiøse klimamål. For at gennemføre dette havvindmølleprojekt trækker vi på mere end 20 års erfaring inden for havvind og på erfarne leverandører. Med udgangspunkt i en omfattende indkøbsproces har vi valgt foretrukne leverandører og booket den nødvendige produktionsslots til alle hovedkomponenter. Det er et vigtigt skridt mod realiseringen af dette store projekt - især med tanke på den nuværende markedssituation."

Vindmøller og fundamenter

36 monopæl-fundamenter vil blive fremstillet af EEW SPC og yderligere 36 monopælfundamenter og sækundere strukturer vil blive leveret af af Dajin Offshore. Fundamenterne, som er op til 100 meter i længde, vil veje cirka 1.500 ton. Det dansk-britiske ingeniørselskab,Wood Thilsted, designer fundamenterne. Jan De Nul Group leverer fartøjet til installationsarbejdet for fundamenterne, som efter planen bliver udført i 2025.

Siemens Gamesa er blevet valgt til at levere 72 havvindmølleturbiner (SG 14-236 DD). 36 turbiner bliver udstyret med ståltårne, der har et lavere kulstofaftryk. Turbinetårnene er lavet af grønt stål, der udleder mindst 63 procent mindre CO2 sammenlignet med konventionelt stål. Ved at være den første udvikler i verden, der tager disse tårne i brug på pilotbasis, tager RWE et mærkbart skridt mod at producere endnu mere bæredygtig vindkraft.

Fred.Olsen Windcarrier vil levere fartøjet til turbineinstallationen. Installationsarbejdet vil planmæssigt blive udført fra Esbjerg Havn med start i 2026. Både RWE og Siemens Gamesa planlægger at bruge kvalificeret lokal arbejdskraft under både konstruktionen og idriftsættelsen af projektet, både i havnen og på havet.

Transmissionssystem

Et joint venture mellem Hellenic Cables og Jan De Nul Group blev for nylig valgt til at levere hele kabelpakken. De to virksomheder skal fremstille og installere 60 kilometer eksportkabler på den
30 kilometer lange kabelrute fra havvindmølleparken til kysten og cirka 200 kilometer interarray kabler. Installation og idriftsættelse af kabelsystemet på havet forventes at finde sted i 2025.

Derudover vil joint venturet fremstille og installere kablerne fra landføringen til transformerstationen på land, som Siemens Energy vil opføre i Lemvig Kommune. Siemens Energy vil udføre anlægs- og byggearbejdet sammen med MT Højgaard Danmark, en af Danmarks førende virksomheder inden for storskala bygge- og infrastrukturprojekter. Det forventes, at byggeaktiviteterne til højspændingsstationen på land kan påbegyndes i løbet af de kommende uger.

HSM Offshore Energy er valgt til at stå for ingeniørarbejde, indkøb, konstruktion, installation og idriftsættelse af højspændingsstationen på havet og dens kappefundament. Installationen af kappefundamentet og transformerstationens topside forventes at finde sted i 2025 - efterfulgt af idriftsættelse og afprøvning af transformerstationen på havet i 2026.

Billeder til mediebrug er tilgængelige gennem RWE Media Centre.

Du kan downloade pressemeddelelsen her.

Yderligere pressemeddelelser

RWE vælger GreenerTowers
til Thor Havvindmøllepark for at styrke bæredygtig havvind

København, 21. april 2023

RWE vælger Siemens Gamesa som foretrukken leverandør
til 1.000-megawatt havvindmøllepark i Danmark

København, 12. januar 2023

RWE vælger foretrukne leverandører
til Danmarks største havvindmøllepark

København, 14. oktober 2022