RWE tager næste skridt i etableringen af Thor Havvindmøllepark:
kabelarbejdet på land går nu i gang

RWE Offshore Wind GmbH

  • Kabelarbejdet på land vil blive udført mellem transformerstationen ved Volder Mark syd for Lemvig og stranden syd for Tuskær
  • Arbejdet med landkablerne vil finde sted medio april til slut oktober i år
  • Adgang til stranden og bademuligheder påvirkes i mindre grad
  • Søkablerne føres i land og samles med landkablerne i 2025

København, 15 April 2024

RWE er nu klar til at tage det næste skridt mod etableringen af Thor Havvindmøllepark. 
Første spadestik til Thor havvindmølleparks transformerstation ved Volder Mark syd for Lemvig blev taget tilbage i maj sidste år. Arbejdet på land skrider planmæssigt frem.

Første del af kabelarbejdet finder sted i perioden medio april til slut oktober i år, hvor der udføres styrede underboringer under klitten og den nærliggende mark umiddelbart syd for Tuskær. Underboringerne sker på mere end 20 meters dybde for at beskytte og bevare klitterne. Der vil desuden udføres mindre underboringer på den omtrent 4 kilometer lange kabelrute mellem transformerstationen ved Volder Mark og stranden for at undgå lukning af veje og passe på beskyttede vandløb.

Af sikkerhedsmæssige hensyn vil et mindre arbejdsområde på den sydlige del af stranden være spærret af i anlægsperioden. RWE anbefaler derfor gæster at benytte den nordlige del af stranding til badning. Der er offentlig adgang fra Kjeldbjergvej med parkeringsmuligheder nær stranden.

De styrede underboringer udføres for at føre to trækrør under klitterne og den nærliggende mark for at forberede kabellandføringen næste år. De to underboringer er ca. 425 meter lange og udføres med rørdiametre på 71 centimeter. Trækrørene svejses sammen på stranden, hvorfra de trækkes igennem underboringen.

Øst for Torsmindevej deles landkablerne i tre faser hver, som bliver gravet ned i løbet af juni og juli og føres til transformationen ved Volder Mark, hvor disse tilsluttes. Søkabler og landkabler skal samles i en "samlemuffe" i en nedgravet betonkasse. Samlekasse, muffe- og testarbejder vil blive udført i perioden juli til oktober 2024. Søkablerne, der føres i land, er eksportkabler fra transformerstationen på havet, som skal forsyne transformerstationen på land. Søkablerne vil, efter planen, blive installeret og samlet med landkablerne i 2025.

RWE bygger Thor Havvindmøllepark i den danske del af Nordsøen, cirka 22 kilometer ud for Thorsminde. Med en planlagt kapacitet på mere end 1.000 MW bliver Thor Danmarks hidtil største havvindmøllepark. Når Thor er i fuld drift, hvilket planmæssigt sker senest i 2027, vil havvindmølleparken være i stand til at producere nok grøn elektricitet til at forsyne, hvad der svarer til mere end én million danske husstande.

RWE er en førende global aktør inden for vedvarende energi. Thor-projektet understøtter virksomhedens mål om at øge sin globale havvindkapacitet fra 3,3 til 10 gigawatt inden 2030. RWE drifter allerede den danske havvindmøllepark Rødsand 2, som ligger syd for Lolland, cirka 10 kilometer sydøst for Rødbyhavn.

Du kan downloade pressemeddelelsen her.

Yderligere pressemeddelelser

Thorsminde Havn
bliver base for drift og vedligeholdelse af Thor Havvindmøllepark

København, 24. januar 2024

Første ‘steel cutting’
til offshore transformerstation

København, 12. december 2023

RWE vælger Fugro
til at foretage geofysiske undersøgelser for Danmarks største havvindmøllepark

København, 19. oktober 2023