Our energy for
a sustainable life

Hos RWE er vi fuldt engagerede i arbejdet med cirkularitet, bæredygtighed og netto-nul emissioner og ser vindkraft som en af hjørnestenene i den grønne omstilling.

På verdensplan skal der installeres mere end 600 gigawatt ny kapacitet i de næste fem år. Vindenergi er allerede en afgørende brik i omstilling til grøn energi, men det er vigtigt for vindindustrien at reducere sit CO2-aftryk yderligere. RWE har et klart mål: at nå netto-nul i 2040. På vej dertil har virksomheden sat sig ambitiøse mål for alle aktiviteter, der forårsager drivhusgasemissioner.

RWE er kendt for sin innovative tilgang til energiproduktion og investerer i nye teknologier for at optimere energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen. Virksomheden driver laboratorier og forskningscentre, hvor eksperter arbejder på at udvikle og implementere nye løsninger. RWEs samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner er afgørende for at fremskynde udviklingen af bæredygtig energi og tackle klimaforandringerne.

GreenerTowers

Thor bliver den første havvindmøllepark i verden, hvor tårnene er produceret med grønnere stål. Halvdelen af de 72 vindturbiner bliver installeret med Siemens Gamesas ”Greener Towers”. Grønnere stål reducerer CO2- udledningen fra vindturbinernes tårne med mindst 63 procent.

Havvind har allerede et af de laveste livscyklus-CO2-fodaftryk for elproduktion. Turbinernes tårne står dog for omkring en tredjedel af vindmøllernes samlede CO2-udledning. 

Brugen af grønnere stål er således et vigtigt skridt i retning af at producere endnu mere bæredygtig vindkraft. Tredjepartscertificering verificerer, at der maksimalt produceres 0,7 tons CO2-ækvivalente emissioner pr. ton stål i de nye GreenerTowers, mens de samme egenskaber og kvalitet bevares. Som led i de-karbonisering af stålproduktionen vil de elektriske ovne blive forsynet med grøn elektricitet produceret af vedvarende energikilder. Herudover anvendes stålskrot som erstatning for jernmalm i produktionsprocessen for at reducere den samlede energiintensitet.

Installation offshore forventes i 2026. 

Genanvendelige vinger

Som de første udviklere i verden bruger vi også genanvendelige vinger. 40 ud af 72 møller på Thor bliver udstyret med genanvendelige vinder, hvor kompositmaterialer kan adskilles pga. en ny type resin harpiks – og materialet kan dermed genbruges og anvendes i nye støbninger, for eksempel i bilindustrien eller i forbrugsvarer. RWE har allerede installeret genanvendelige vinger på flere af møllerne på vores Sofia og Kaskasi parker i hhv. Tyskland og England, men Thor er den første havvindmøllepark, hvor over halvdelen af møllerne bliver udstyret med genanvendelige vinger. 

Mere end én million tons vingemateriale forventes installeret globalt hvert år. De genanvendelige vinger kan forhindre, at disse materialer ender deres liv på en losseplads.

Mange komponenter i en vindmølle kan allerede genanvendes, men netop genanvendelsen af kompositmaterialer som anvendes i vindmøllevinger, har været mere udfordrende. Takket være en ny type resin harpiks med en særlig kemisk struktur kan materialerne i Siemens Gamesas genanvendelige vinger adskilles igen. Denne proces sikrer, at de enkelte materialers egenskaber forbliver intakte, så de kan genbruges i nye støbeapplikationer, for eksempel i bilindustrien.

Installation forventes ligeledes i 2026.

Bæredygtighed i lokalsamfundet

I de kommende år vil der blive bygget havvind i stor skala i danske farvande. Derfor er vi også nødt til at tænke social bæredygtighed i form af lokal inklusion for at bidrage positivt til lokalsamfundene. RWE har til hensigt at anvende den dygtige lokale arbejdskraft under både opførelsen og idriftsættelsen af projektet, både på havnen og til havs.

Mere information

Seneste
nyt

Seneste nyheder og opdateringer om projektet

Kontakt
os

Vi sætter pris på dine spørgsmål og kommentarer om Thor havvindmøllepark